Zgodnie z prawem osoby niepełnosprawne mają prawo do usług ogólnych i pomocy. Powinni oni mieć zapewnione równe uprawnienia i standardy życia porównywalne z innymi członkami społeczeństwa.

Usługi   różne

  • Centrum sprzętu pomocniczego podlegające pod Narodową kasę chorych odpowiada za wydawanie sprzętu pomocowego osobom niepełnosprawnym i świadczy usługi doradcze. Wymagana jest zgoda wydawana przez Narodową kasę chorych na pokrycie kosztów zakupu sprzętu pomocniczego.
  • Rodzice dzieci niepełnosprawnych i świadczący usługi na rzecz dzieci mogą wypożyczyć specjalistyczne zabawki rozwojowe z kolekcji zabawek prowadzonych przez biura regionalne. Biura zapewniają również różne inne usługi i porady dla rodziców.
  • Dzieci niepełnosprawne i ich rodziny mogą skorzystać z pomocy oferowanej przez tak zwane rodziny wspierające. Dziecko może pozostać w takiej rodzinie a przez dwa do trzech dni w miesiącu.
  • Regionalne biura osób niepełnosprawnych udzielają dalszych informacji na temat tego, jak zostać rodziną wspierającą lub jak skorzystać z usług takiej rodziny.
  • Obozy letnie dla dzieci niepełnosprawnych są dostępne w niektórych lokalizacjach na Islandii i są prowadzone przez lokalne władze, organizacje non-profit lub osoby prywatne.
  • Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o kartę parkingową, która pozwala im parkować pojazdy na miejscach parkingowych zarezerwowanych dla osób niepełnosprawnych. Wnioski o wydanie takich kart są rozpatrywane przez Komisarzy Policji Wojewodów Okręgowych.
  • Niektóre większe gminy świadczą usługi turystyczne dla osób niepełnosprawnych. Usługi takie należy zamówić z wyprzedzeniem. Przepisy dotyczące liczby podróży i ewentualnych opłat za usługę różnią się w zależności od gminy.
  • Pasażerowie niepełnosprawni podróżujący drogą lotniczą są uprawnieni do pewnego stopnia bezpłatnej nawigacji po lotniskach, a także do specjalnych ustaleń podczas lotu.
  • Osobom niepełnosprawnym większe usługi gminne oferują pomoc domową i pomoc socjalną.
  • Niektóre gminy oferują zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz inne rodzaje zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Linki pomocnicze

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody