อัตราการจ้างงานลดลง

รัฐสภาได้อนุมัติร่างกฏหมายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการสังคมและกิจการเด็กเกี่ยวกับสิทธิในการจ่ายเงินชดเชยการว่างงานพร้อมกับอัตราการจ้างงานที่ลดลงเนื่องจากการหดตัวชั่วคราวในกิจการของนายจ้าง กฎหมายกำหนดว่าค่าจ้างที่จ่ายร่วมกับอัตราการจ้างงานที่ลดลงจะไม่หักออกจากเงินชดเชยการว่างงาน

การสมัครเพื่อรับเงินชดเชยการว่างงานเนื่องจากอัตราการจ้างงานที่ลดลงจะมีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่อัตราการจ้างงานลดลงย้อนกลับถึงวันที่ 15 มีนาคม 2020 กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2020 กฏนี้ใช้ทั้งกับลูกจ้างและอาชีพอิสระ

พนักงานที่มีอัตราการทำงานลดลงให้สมัครรับเงินจากกรมแรงงาน ใบสมัครอยู่บนเว็บไซต์ของผู้หางาน mínar síður นายจ้างส่งการยืนยันการเปลี่ยนแปลงอัตราการจ้างงานและแผนรายได้ของพนักงานในเว็บไซต์ของนายจ้าง เว็บไซต์ของกรมแรงงานมีข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินเนื่องจากอัตราการจ้างงานที่ลดลง และการจ่ายเงินขณะทำการกักตัว ภาษาไอซ์แลนด์ อังกฤษและโปแลนด์

https://vinnumalastofnun.is/

การจ่ายเงินขณะที่กักตัว

นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติร่างกฏหมายชั่วคราว ให้จ่ายเงินค่าจ้างสำหรับบุคคลที่ถูกกักตัว เป้าหมายของกฎหมายคือเพื่อช่วยเหลือนายจ้างให้สามารถจ่ายค่าจ้างพนักงานที่ต้องกักตัว หากเมื่อไม่มีสิทธิอื่นๆ เช่นสิทธิลาป่วยภายใต้ข้อตกลงร่วมไม่สามารถใช้ได้ การใช้วิธีนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลนั้นๆสามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธารณสุขเกี่ยวกับการกักตัวโดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับผลลัพธ์ของพวกเขา

เงื่อนไขสำหรับการรับเงินตามกฎหมาย คือ พนักงานสามารถยืนยันได้ว่าถูกกักตัวตามคำแนะนำของหน่วยงานสาธรณสุขและไม่สามารถทำงานบางส่วนหรือทั้งหมดจากสถานที่ที่เขาถูกกักตัว ใช้เงื่อนไขที่คล้ายกันสำหรับบุคคลที่ประกอบอาชีพอิสระ

กรมแรงงานปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับกฎหมาย

ในเว็บไซต์สหภาพแรงงานคุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิทธิของแรงงานเนื่องจาก Covid-10

เว็บไซต์ของแอปลิ้งเสนอข้อมูลเป็นภาษาต่างๆเกี่ยวกับสิทธิในการรับค่าจ้างเว็บไซต์ของแอปลิ้งเสนอข้อมูลเป็นภาษาต่างๆเกี่ยวกับสิทธิในการรับค่าจ้าง

เว็บไซต์ของ ASÍ เสนอข้อมูลในภาษาไอซ์แลนด์ และภาษาอังกฤษ

เว็บไซต์ของ ASÍ เสนอข้อมูลในภาษาไอซ์แลนด์ ภาษาอังกฤษ และภาษาโปแลนด์

Fjölmenningarsetur
Translating
Iceland
Administration
Finance
Employment
Family
Housing
Education
Health
Emergency
Cars