• Erlendir ríkisborgarar sem flytja til Íslands þurfa að ganga úr skugga um að starfsréttindi þeirra erlendis frá séu gild á Íslandi ef þeir hyggjast starfa við þá grein sem þeir hafa menntað sig til.
  • Þeir sem hafa próf frá Norðurlöndum eða EES-svæðinu hafa yfirleitt réttindi sem eru gild á Íslandi, en þó getur verið nauðsynlegt að afla sér leyfis til starfa.
  • Þeir sem eru menntaðir í löndum utan EES-svæðisins þurfa nánast alltaf að láta meta réttindi sín hér á landi.
  • Fyrir veitingu leyfisbréfa er athugað hvort menntun umsækjanda standist samanburð við þá menntun sem krafist er á Íslandi. Umsóknir um leyfisbréf eru sendar til umsagnar hjá fagfélögum og ef umóknin fær jákvæða umsögn er útbúið leyfisbréf sem afhent er gegn greiðslu gjalds.
Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar