Zakaz zgromadzeń masowych z powodu COVID 19

Dziś rano Minister Zdrowia ogłosił czterotygodniowy zakaz zgromadzeń, rozpoczynający się w poniedziałek 16 marca o godzinie 00:01 do poniedziałku, 13 kwietnia o godz. 00:01.

Zakaz zgromadzeń masowych obejmuje wydarzenia, w których bierze udział ponad 20 osób. 

Podczas wszystkich mniejszych zgromadzeń musimy zachować bezpieczną odległość, która wynosi co najmniej dwa metry, oraz pamiętać, że mycie i dezynfekcja rąk jest wskazana.

Wszystkie zaplanowane wydarzenia są objęte zakazem np:

Konferencje, fora, spotkania i podobne wydarzenia.

Rozrywka, taka jak koncerty, spektakle, kina, wydarzenia sportowe i imprezy prywatne.

Ceremonie kościelne wszelkiego rodzaju, np. na pogrzeby, wesela, fortuny i inne zgromadzenia religijne.

Ponadto wszystkie inne miejsca muszą zapewnić, aby nie więcej niż 20 osób znajdowało się jednocześnie w tej samej przestrzeni. Dotyczy to np. miejsc pracy, restauracji, kawiarni, lokali rozrywkowych, sklepów, basenów, centrów fitness i muzeów. Ograniczenia te dotyczą również transportu publicznego i innych podobnych działań.

Co ze szkołą i nauką?

Podczas zakazu istnieją znaczne ograniczenia dotyczące nauki szkolnej. W wielu przypadkach uczniowie nie mogą wchodzić do budynków szkolnych, a nauka będzie odbywała się na odległość / internetowo. W innych przypadkach ustalane są rygorystyczne wymagania dotyczące liczby i obecności uczniów.

Ograniczenia dotyczą przedszkoli, szkół podstawowych, szkół wyższych i uniwersytetów, ale także innych instytucji edukacyjnych, domów kultury, ośrodków społecznych i zajęć sportowych.

Szkoły średnie i uniwersytety zostaną zamknięte, a nauczanie będzie prowadzone w jak największym stopniu na odległość.

Szkoły podstawowe mogą prowadzić nauczanie w budynkach szkolnych, jeśli zapewnią, że w tej samej klasie nie będzie więcej niż 20 uczniów i że uczniowie nie będą mieszać się między grupami.

Przedszkola mogą być otwarte i utrzymać zajęcia przedszkolne, jeśli zapewnią, że dzieci są w małych grupach i są w miarę możliwości rozdzielone.

Ograniczenia te będą podlegały ciągłej ponownej ocenie, aby w razie potrzeby można je było zmniejszyć lub przedłuży

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody