Nie od wszystkich podróżujący do Islandii wymagana jest wiza pobytowa, zależy to od narodowości danej osoby. Informacje o tym, kto potrzebuje wizy, gdzie można ubiegać się o wizę i więcej

Islandia jest członkiem strefy Schengen, która jest partnerstwem 25 państw, opartą na swobodnym przepływie osób w regionie. Oprócz Islandii do strefy Schengen należą takie kraje jak: Finlandia, Szwecja, Dania, Norwegia, Niemcy, Belgia, Szwajcaria, Francja, Luksemburg, Holandia, Włochy, Austria, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Słowenia i Malta. Obywatele wyżej wymienionych krajów nie zawsze potrzebują wizy, jeśli podróżują do Islandii.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody