• Ludzie żyjący w konkubinacie nie mają obowiązku wzajemnego wspierania się iw świetle prawa nie dziedziczą po sobie.
  • Osoby trwające w niezalegalizowanym konkubinacie mogą zarejestrować swoje wspólne pożycie w Krajowym rejestrze danych.
  • -To, czy wspólne zamieszkanie jest zarejestrowane, jest może być znaczące pod kontem praw
  • W przypadku zarejestrowania wspólnego pożycia ludzie na różne sposoby uzyskują bardziej wyraźny status prawny niż ci, którzy tego nie zrobili, ale nie korzystają z tych samych praw, co osoby pozostające w związku małżeńskim.
  • Prawa socjalne osób żyjących w konkubinacie często zależą od posiadania dziecka razem, konkubinat istnieje od pewnego czasu i podlega pod Krajowy Rejestr Danych.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody