Ministerstwo Spraw Zagranicznych zarządza informacjami o zagranicznych ambasadach i konsulatach. Informacje na temat dostępu do nich są dostępne tutaj.

Urząd Imigracyjny jest instytucją islandzkiej administracji, która dotyczy przede wszystkim cudzoziemców na Islandii.

Rejestry Danych Osobowych na Islandii zajmuje się monitorowaniem migracji, zarówno w kraju, jak i za granicą, przetwarza wnioski o zmianę imienia czy nazwiska, rejestracją wspólnego pożycia, nadawaniem numerów identyfikacyjnych i inne. Ponadto obywatele EOG i EFTA wypełniają formularze w celu zarejestrowania swojego prawa do pobytu w Islandii i składają się do Krajowego Rejestru Danych Islandii.

Wojewoda Okręgowy zajmują się administracją państwową zgodnie z wymogami prawa i przepisów.

Rolą Państwowej Administracji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ich odpowiednich warunków pracy oraz środków zapobiegających wypadkom przy pracy.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody