Rejestracja

Konieczne jest zarejestrowanie i przegląd sprawnościowy wszystkich samochodów (ogólnie pojazdów), które są transportowane do kraju, zanim zostaną dopuszczone do użytku na Islandii.

Samochody są zarejestrowane w rejestrze pojazdów. Wyszczególnione są tam informacje dotyczące typu samochodu, właścicieli, opłat i innych.

Podczas rejestracji przydzielana jest tablica rejestracyjna (stały numer samochodu), samochód jest oclony i poddany przeglądowi technicznemu na stacji kontroli pojazdów.

-Samochód otrzymuje pełną rejestrację, gdy został poddany przeglądowi technicznemu i ubezpieczony.

Świadectwo rejestracji, które właściciel pojazdu otrzymuje po zarejestrowaniu, musi być zawsze przechowywane w samochodzie.

Wyrejestrowanie pojazdu

Samochód można wyrejestrowany, jeśli jest bezużyteczny lub powinien zostać usunięty z kraju.

Samochody, które są bezużyteczne, powinny zostać zwrócone do takich punktów zbiórki, jak Vaka lub Hringrásar a za samochód zostanie wypłacona specjalna opłata.

Zobacz punkty zbiórki i depozyt wypłat.

Stacje kontroli pojazdów lub Urząd Ruchu Drogowego uiszczają opłatę depozytową, gdy tablice rejestracyjne samochodu są im zwracane, wraz z zaświadczeniem z punktów odbioru, że samochód został wyrejestrowany.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Ruchu Drogowego

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody