Obie strony mogą się rozwieść, niezależnie od tego, czy ich małżonek tego chce, czy nie. W większości przypadków zaczyna się wydawanie pozwolenia na tz. rozwód ,,na stole i pościeli,, orzeczenie rozwodu następuje po roku. Jednakże separacja prawna może zostać uzyskana po sześciu miesiącach, jeżeli obie strony wyrażą zgodę na złożenie wniosku o separację prawną.

Jeśli współmałżonek zostanie uznany za winnego cudzołóstwa lub jedna ze stron używała przemocy fizycznej lub wykorzystywała seksualnie małżonka lub dzieci mieszkających w domu, wniosek o separację prawną można złożyć natychmiast.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody