Jeśli jeden z partnerów nie uczestniczy w spotkanie u wojewody okręgowego lub odmawia porozumienia, sprawa musi zostać rozstrzygnięta w sądzie. Wskazane jest, aby małżeństwo skontaktowało się indywidualnie z prawnikiem, chociaż mogą wnieść sprawę do sądu bez udziału prawnika.

Jeśli rozwód zostanie sfinalizowany, należy sporządzić umowa podziału aktywów lub orzeczenie sądu rejonowego o podziale majątku.

Likwidator zajmuje się podziałem aktywów i pasywów, decyzję o emeryturach i tak dalej.

 

Aby rozwód został rozstrzygnięty w sądzie, należy ustalić, że (majątek) został przeznaczony do legalnego podziału.

 

Jeśli nie ma porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi, sprawa rozwodowa i sprawa o opiekę nad dziećmi mogą być prowadzone wspólnie.

Informacje na temat opieki nad dziećmi, pomocy finansowej w założeniu sprawy w sądzie i praw rodzicielskich można znaleźć w broszurze:

  Twoje prawo – Ważna informacja dla cudzoziemek na Islandii

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody