Pracodawca odprowadza podatek od wynagrodzenia pracownika, ale pracownik ma prawo do stałej kwoty odliczenia podatku (dodatku osobistego) każdego miesiąca.

  • Ogólna ulga podatkowa jest stałą kwotą, którą wszyscy pracownicy otrzymują w ramach obniżenia potrąconego podatkowego dochodowego
  •  Ulga podatkowa może być gromadzoną między miesiącami.
  • Nazbierana ulga podatkowa, która nie zostanie wykorzystana w roku podatkowym, wygasa na początku nowego roku.
  • Osoby w związku małżeńskim, zarejestrowanym związku partnerskim lub zarejestrowanym konkubinacie mogą dzielić się osobistą ulgą.
  • Więcej informacji można uzyskać w Urzędu Skarbowego
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody