Ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli EOG i EFTA

Wszyscy, którzy zamieszkiwali na Islandii łącznie dłużej niż sześć miesięcy, zanim wystąpi oprawa, są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat zamieszkałe na Islandii są ubezpieczone wraz z rodzicami lub opiekunami. To samo dotyczy pasierbów i dzieci przybranych.

Osoby posiadające odpowiednie oświadczenia mogą otrzymać ubezpieczenie zdrowotne natychmiast po ich przedłożeniu. Ważny certyfikat E-104 należy złożyć z kasy ubezpieczeń zdrowotnych lub instytucji ubezpieczeniowej w poprzednim kraju ojczystym do islandzkiego przedstawiciela ubezpieczeń zdrowotnych lub na obszarach wiejskich do oddziału Państwowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych. Certyfikat E-104 stanowi gwarancję okresu ubezpieczenia i zatrudnienia w innym państwie EOG i EFTA.

Islandzkie ubezpieczenie zdrowotne decyduje, czy obywatele państw EOG i EFTA mogą przenieść swoje prawa na Islandię.

Formularz „Wniosek o rejestrację w rejestrze ubezpieczeniowym” musi zostać wypełniony zgodnie z „Prawami między krajami” i musi zostać złożony do Islandzkiego Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oddziału Państwowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych wraz z odpowiednimi dokumentami uzupełniającymi (E-104, E-101, E-106, E-109, E- 121, z potwierdzeniem wydanym przez organy podatkowe lub inna odpowiednia dokumentacja).

Osoby, które nie są ubezpieczone zdrowotnie, muszą uiszczać wyższą opłatę za opiekę zdrowotną. Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego można znaleźć na stronie internetowej islandzkiego ubezpieczenia zdrowotnego.

 Ubezpieczenie zdrowotne dla obywateli spoza EOG i EFTA

Wnioskodawca musi wykupić ubezpieczenie zdrowotne zwane ubezpieczeniem kosztów leczenia od firmy ubezpieczeniowej licencjonowanej w Islandii.

Ubezpieczenie musi być ważne przez co najmniej sześć miesięcy od zarejestrowania legalnego miejsca zamieszkania lub do momentu uzyskania przez osobę prawa do ubezpieczenia w Islandii. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się następującymi firmami ubezpieczeniowym; vordur.is, tm.is, vis.is, sjova.is.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat są ubezpieczone wraz z rodzicami lub opiekunami. To samo dotyczy adoptowanych dzieci, pasierbów i dzieci przybranych.

 

Osoby, które nie są ubezpieczone zdrowotnie, muszą uiszczać wyższą opłatę za opiekę zdrowotną. Informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego i nie tylko można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Instytutu Ubezpieczeń Społecznych (www.tr.is) oraz na stronie internetowej ubezpieczenia zdrowotnego (www.sjukra.is).

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody