Wymiana zagranicznego prawa jazdy na islandzkie prawo jazdy

Podczas tymczasowego pobytu na Islandii obowiązują zazwyczaj zagraniczne prawa jazdy. Główną zasadą jest jednak to, że osoba, która ma stałe miejsce zamieszkania w Islandii (zazwyczaj legalny meldunek), musi posiadać islandzkie prawo jazdy. Wyjątki od tej reguły są następujące:

 • Prawo jazdy wydane przez Wyspy Owcze lub państwa będące członkami EOG przyznaje posiadaczowi takie same prawa, jakie przysługują mu na mocy prawa jazdy w kraju wydającym. Dokument jest ważna przez okres ważności prawa jazdy, ale nie dłużej niż ukończenie przez właściciela siedemdziesięciu lat.
 • Prawo jazdy wydane w państwie nienależącym do EOG daje jego posiadaczowi prawo do prowadzenia pojazdu na Islandii przez okres do jednego miesiąca po zakwaterowania się na Islandii. Po tym czasie osoba musi posiadać islandzkie prawo jazdy.

Wymiana zagranicznego prawa jazdy

Osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w Islandii (zazwyczaj legalne zameldowanie), mogą uzyskać wydane islandzkie prawo jazdy zamiast zagranicznych. Wniosek o wymianę prawa jazdy w języku islandzkim może zostać złożony do wojewody okręgowego lub komisarza policji, niezależnie od miejsca zamieszkania wnioskodawcy, pod warunkiem, że ma on stałe miejsce zamieszkania na Islandii.

Formularze wniosków można uzyskać od wojewody okręgowego i komisarza policji poza Reykjavikiem. W okręgu stołecznym formularz wniosku można uzyskać od wojewody okręgowego w Kopavogur i Hafnarfjörður.

  Zobacz stronę wojewody okręgowego

Informacje na temat wniosku

 • Obywatele spoza EOG muszą w większości przypadków przedłożyć świadectwo zdrowia lub zaświadczenie lekarskie, odpowiednio, i przejść testy sprawdzające. Dopuszczalne jest również wymaganie od obywateli spoza EOG przedłożenia pozwolenia na pobyt lub karty pobytowej wraz z wnioskiem o islandzkie prawo jazdy.
 • Jeżeli prawo jazdy zostało wydane na Wyspach Owczych lub w państwie EOG, islandzkie prawo jazdy jest generalnie wydawane bez konieczności testu sprawdzającego wnioskodawcy lub przedłożenia świadectwa zdrowia lub zaświadczenia lekarskiego.
 • Osoba, której wydano islandzkie prawo jazdy na podstawie zagranicznego prawa jazdy, musi oddać zagraniczne prawo jazdy przy składaniu wniosku o islandzkie prawo jazdy.
 • W większości przypadków nikt nie może posiadać prawa jazdy od więcej niż jednego państwa będącego członkiem EOG.
 • Do wniosku o wymianę zagranicznego prawa jazdy dołącza się:
  •        Zdjęcie (35 x 45 mm) wnioskodawcy.
  •        Zagraniczne prawo jazdy.
  •        Świadectwo zdrowia lub, w zależności od przypadku, zaświadczenie lekarskie, jeżeli zagraniczne prawo jazdy nie zostało wydane na Wyspach Owczych lub przez państwo będące stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody