Fundacja pomocy matkom/ macierzyńskiej

  • Fundacja pomocy matkom/macierzystej przydziela żywność i odzież osobom w trudnej sytuacji finansowej.
  • Nie tylko samotne matki mogą się zwrócić o pomoc do Fundacji. Mężczyźni samotnie wychowujący dzieci, a także osoby niepełnosprawne i starsze również mogą zwrócić się o pomoc.
  • Fundacja pomocy macierzystej znajduje się w Reykjavík Hátún 12 b.
  • Dostawa żywności, odzieży itp. jest w środy o godz 13-16, z wyjątkiem pierwszej środy każdego miesiąca, fundacja jest zamknięta.

Strona główna Fundacji Pomocy Macierzystej.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody