Policja

Rolą policji jest ochrona bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie przemocy i przestępstwom oraz prowadzenie dochodzeń i informowanie o przestępstwach.

Społeczeństwo jest zobowiązane do przestrzegania instrukcji policji, a nieposłuszeństwo wobec policji może być ukarane grzywną lub pozbawieniem wolności.

Społeczeństwo w Islandii ma wielkie zaufanie do policji, a wszyscy mogą bezpiecznie szukać pomocy na komisariacie policji, gdy uważają się za poszkodowanych lub stają się ofiarami przemocy.

Informacje o najbliższym posterunku policji można znaleźć w mojej gminie

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody