Zameldowanie

Każdy, kto przebywa lub zamierza pozostać na Islandii przez sześć miesięcy lub dłużej, powinien w świetle prawa zameldować się na Islandii.

Prawo do opieki socjalnej i pomocy jest zwykle uzależnione od posiadania legalnego miejsca zameldowania na Islandii, dlatego jeśli osoba fizyczna zamierza zamieszkiwać na Islandii, wskazane jest, aby najpierw zgodnie z prawem zarejestrowała swoje miejsce zamieszkania.

Aby zostać zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Danych na Islandii muszą zostać spełnione warunki utrzymania się

  • Miejsce zameldowanie musi znajdować się w domu zarejestrowanym w rejestrze nieruchomości jako nieruchomość mieszkalna. Nie jest możliwe zameldowanie się w pensjonacie, szpitalu, budynku przemysłowym, miejscu pracy lub innego tego typu miejscu.
  • Można mieć tylko jedno miejsce zameldowania.
  • Każdy, kto posiada meldunek na Islandii, jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Danych Osobowych.
  • Krajowy Rejestr Danych na Islandii zawiera informacje o tym, czy osoby fizyczne są legalnie zameldowane na Islandii.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody