Wraz z wnioskiem o pozwolenie na pobyt w Islandii ci, którzy przybyli z krajów spoza EOG, spoza Stanów Zjednoczonych, Kanady, Szwajcarii, Australii i Nowej Zelandii, muszą przedłożyć świadectwo zdrowia do Urzędu Imigracyjnego.

Ważne jest, aby cudzoziemcy udali się na badanie lekarskie, gdy tylko dotrą na Islandię. Dotyczy to zwłaszcza osób, które zamierzają osiedlić się poza obszarem stołecznym, ponieważ badanie lekarskie w celu uzyskania zezwolenia na pobyt odbywa się zwykle w instytucjach znajdujących się w Reykjaviku.

Oświadczenie o stanie zdrowia uzyskuje się po badaniu lekarskim na Islandii lub jeśli osoba ubiegająca się o pozwolenie na pracę i pobyt ma ważne zagraniczne zaświadczenie lekarskie, które jest honorowane przez islandzkiego lekarza i zaświadczenie, a okres jego wystawienia nie jest krótsze niż trzy miesiące, osoba nie musi poddawać się badaniu lekarskiemu w Islandii.

Badanie lekarskie ma wykluczyć różne choroby zakaźne, takie jak gruźlica i zapalenie wątroby, a także choroby spowodowane przez pasożyty przewodu pokarmowego, które są powszechne w niektórych krajach za granicą, ale w rzadko spotykane na Islandii.

Oprócz badań lekarskich, zwykle wykonuje się badania krwi i moczu, prześwietlenia płucne, testy na gruźlicę i pobiera się próbkę kału.

Ważne jest, aby uzyskać diagnozę i wyleczyć, jeśli istnieją jakiekolwiek choroby. W przypadku rozpoznania choroby szpital zapewnia leczenie i leki.

Pracodawca lub osoba ubiegająca się o zezwolenie na pobyt płaci za badanie lekarskie. Jeśli pracodawca wyraźnie zażąda badania lekarskiego, musi sam uiścić za nie opłatę.

Po zakończeniu badania lekarskiego, lekarz wysyła list potwierdzający do Urzędu Imigracyjnego.

Badania lekarskie dla dorosłych odbywają się na oddziale epidemiologii w przychodni w stolicy przy ulicy Álfabakka 16 oraz dla dzieci na oddziale chorób zakaźnych w szpitalu dziecięcym w Hringbraut. Możesz także udać się do siedziby ochrony zdrowia Heilsuvernd, przy ulicy Álfheimum 74 w Reykjaviku.

W wyjątkowych przypadkach badania lekarskie w celu uzyskania zezwolenia na pobyt mogą być przeprowadzane w innych ośrodkach zdrowia, ale konieczne jest przeprowadzenie tego w porozumieniu z wyżej wymienionymi instytucjami. Dlatego najlepiej jest skontaktować się z instytucjami w Reykjaviku, gdzie umawiane są wizyty, aby otrzymać konieczne informacje.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody