Ochrona zdrowia świadczy usługi odnośnie ochrony zdrowia, zdrowia zawodowego i usługi świadczone przez ośrodki zdrowia.

Zapewnia również doradztwo telefoniczne, rejestrację elektroniczną i edukację.

Ochrona zdrowia ma na celu zaspokojenie potrzeb osób, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym na równi z innymi, lub nie posiadają w ogóle ubezpieczenia zdrowotnego i muszą uiszczać wyższą opłatę za dostęp do opieki zdrowotnej. Ochrona zdrowia (Heilsuvernd)od wielu lat przeprowadza badania lekarskie w celu uzyskania zezwolenia na pobyt dla Urzędu Imigracyjnego

Przychodnia lekarska jest otwarta od. 9-12 i 13-16 w każdy dzień roboczy. Możesz zarezerwować się telefonicznie 510-6500 lub poprzez strony internetowe www.hv.is i www.doktor.is.

Heilsuvernd

Urðarhvarfi 14,

203 Kópavogi

Telefon: 510 6500

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody