Ludzie mają prawo chodzić do dowolnego ośrodka zdrowia, ale wskazane jest udanie się do ośrodka zdrowia który jest najbliżej domu osoby.

Ośrodki zdrowia znajdują się w całym kraju i we wszystkich dzielnicach stolicy. Tam świadczone są wszystkie ogólne usługi zdrowotne, tam zwykle ludzie szukają najpierw z przyczyny choroby lub rozwiązań innych problemów zdrowotnych.

Oprócz ogólnych usług medycznych kliniki zapewniają opiekę położniczą, opiekę nad dziećmi i młodzieżą, opiekę zdrowotną w szkole i opiekę domową.

Dzieci poniżej 18 roku życia są zwolnione z opłat za wstęp do placówek opieki zdrowotnej i opłat za wizyty domowe lekarzy. Nieubezpieczone dzieci płacą pełną kwotę za opłatę.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody