W Islandii jest siedem uniwersytetów, a także kilka ośrodków uniwersyteckich na wsiach. Pięć z nich to uniwersytety państwowe.

 

  • Osoby, które zamierzają studiować na uniwersytecie, muszą zdać egzamin maturalny lub równoważny. Dopuszczalne jest ustanowienie specjalnych warunków przyjęcia na uniwersytet i pozwolenie studentom na przystąpienie do egzaminu wstępnego lub egzaminu statusu.
  • Studenci, którzy nie zdali egzaminu maturalnego lub równoważnego egzaminu, a w opinii zainteresowanej uczelni osoba posiada odpowiednią wiedzę i dojrzałości, to może ona zostać dopuszczona do podjęcia nauki.
  • Ponadto uniwersytety, za zgodą Ministerstwa Edukacji, mają pozwolenie na oferowanie ulepszonej edukacji tym, którzy nie spełniają warunków do przyjęcia.
  • Wszystkie dalsze informacje na temat warunków przyjęcia i zasad przyjmowania na wydziały uniwersyteckie, wraz z nauczaniem i programami nauczania, formularzami zgłoszeniowymi i informacjami na temat rejestracji i czesnego można znaleźć na stronach internetowych Uniwersytetu.
  • Kształcenie zaoczne jest oferowane na kilku uniwersytetach. We współpracy z władzami lokalnymi, uniwersytetami oraz ośrodkami kształcenia ustawicznego i ośrodkami edukacyjnymi w całym kraju. Wszystkie dalsze informacje można znaleźć w witrynach internetowych, które oferują kształcenie zaoczne.
  • Większość ludzi zaciąga pożyczki studenckie na utrzymanie się w trakcie studiów. Islandzki fundusz pożyczkowy dla studentów udziela ich studentom. Wszystkie dodatkowe informacje na temat pożyczek studenckich można znaleźć na stronie internetowej LÍN.
  • Studenci szkół wyższych otrzymują różne dofinansowanie na studia i badania, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystkie dalsze informacje można znaleźć na stronie internetowej Międzynarodowego Biura Uniwersytetu.
  • Informacje analityczne dla studentów zagranicznych dotyczące większości programów nauczania, które są związane ze studiami uniwersyteckimi na Islandii, można znaleźć na stronie Międzynarodowego Biura Szkolnictwa Wyższego
  • Informacje są w języku angielskim. Obejmuje to informacje na temat kursów języka islandzkich dla zagranicznych studentów, którzy rozważają ukończenie studiów wyższych na Islandii.

Linki

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody