Edukacja w szkołach średnich nie jest obowiązkowa

 • Szkoły nazywane są, szkołami ogólnokształcącymi, szkołami średnimi, szkołami zawodowymi.
 • Każdy, kto ukończył obowiązkową edukację lub otrzymał podobne wykształcenie, może rozpocząć naukę w szkole średniej.
 • Ważne jest, aby uczniowie dziesiątej klasy oraz ich opiekunowie i przyszli licealiści zapoznali się z ofertami edukacyjnymi szkół. Doradcy edukacyjni i inni pracownicy szkół podstawowych i średnich również udzielają informacji.
 • Uczniowie, którzy kończą dziesiątą klasę w szkoły podstawowej i ich opiekunowie otrzymują wiosną (kwiecień-maj) list od Ministerstwa Edukacji z informacją o szkołach średnich.
 • Inni kandydaci do szkół średnich mogą uzyskać dostęp do wszystkich informacji dotyczących nauki i rekrutacji na stronie internetowej bramki edukacyjnej.  Menntagáttar
 • Proces przetwarzania wniosku można monitorować na stronie Menntagáttar.Po dostaniu się do szkoły wnioskodawca musi ją potwierdzić uiszczając opłatę za przyjęcie.
 • Uczniom, którzy nie osiągną wymaganych wyników w egzaminie końcowym dziesiątej klasy, oferowany jest im ogólny program nauczania w szkole średniej
 • Czas trwania szkoły średniej jest różny, w zależności od tego, czy uczeń jest w szkole średniej czy zawodowej
 • W wielu szkołach średnich istnieją specjalne wydziały, kursy i inne programy nauczania przeznaczone specjalnie dla uczniów o specjalnych potrzebach.
 • Wiele szkół średnich oferuje naukę w szkołach wieczorowych, które są przeznaczone głównie dla uczniów dorosłych. Szkoły same ogłaszają termin składania podań na semestr jesienny i wiosenny.
 • Ponadto wiele szkół średnich oferuje kształcenie zaoczne/ na odległość. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych szkół średnich, które oferują takie możliwości.
 • Uczniowie szkół średnich na obszarach wiejskich, którzy muszą uczęszczać do szkół poza gminą, otrzymują dotacje, albo od gminy, albo z tak zwanej dotacji wyrównawczej.
 • Studenci szkoły średniej, którzy angażują się w certyfikowane kształcenie zawodowe i inne zatwierdzone staże, mogą ubiegać się o kredyty studenckie.
 • Rodziny lub opiekunowie uczniów szkół średnich mogą ubiegać się o finansowanie wydatków z funduszu finansowanego przez kościół tzw. Framtíðarsjóði Hjálparstarfs kirkjunna lub z gmin. Wszelkie dalsze informacje można uzyskać w urzędzie fundacji pomocy przykościelnej lub urzędach miejskich w odpowiedniej gminie.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody