Pozwolenie na pobyt dla rodziców dziecka poniżej 18 roku życia

Rodzic posiadający pełne prawa do opieki nad niepełnoletnim dzieckiem przebywającym na Islandii, celu uzyskania pozwolenia na pobyt musi spełnić następujące warunki. Warunki przyznania zależą od tego, czy wnioskodawca zamierza zamieszkać z dzieckiem, czy też nie:

Jeżeli wnioskodawca zamierza mieszkać ze swoim dzieckiem, udzielenie pozwolenia na pobyt jest dozwolone, jeżeli:

-wnioskodawca posiada lub dzieli się opieką nad dzieckiem,

-dziecko jest obywatelem Islandii,

-wnioskodawca nie jest w związku małżeńskim lub konkubinacie z drugim rodzicem dziecka,

-konieczne jest, aby dziecko mieszkać dalej na Islandii.

Jeżeli wnioskodawca nie zamierza mieszkać ze swoim dzieckiem, pozwolenie jest przyznawane, jeżeli:

-wnioskodawca nosi lub dzieli się opieką nad dzieckiem,

-dziecko jest obywatelem islandzkim lub posiada zezwolenie na pobyt w Islandii,

-wnioskodawca legalnie przebywał na Islandii w chwili złożenia wniosku,

-wnioskodawca posiadał pozwolenie na pobyt na Islandii, którego nie można przedłużać na tej samej podstawie,

-wnioskodawca ma prawo do dziecka zgodnie z legalnie sporządzoną umową i oczywiste jest postępowanie zgodnie z nią oraz

-konieczne jest utrzymanie kontaktu głównego aplikanta z dzieckiem.

Masz prawo do otrzymania pozwolenia na pobyt z tytułu rodzia, jeśli wszystkie poniższe warunki są spełnione, wraz z innymi:

– jeżeli masz na Islandii dziecko poniżej 18 roku życia,

-sprawujesz prawną opiekę nad dzieckiem i jesteś w stanie to udowodnić

-może się utrzymać w podczas pobytu w kraju

– posiadasz ubezpieczenie zdrowotne zapewniane przez islandzki zakład ubezpieczeń (działające na zasadach zakładów ubezpieczeń) lub posiadasz ubezpieczenie zdrowotne w zagranicznym zakładzie ubezpieczeń, który posiada licencję na prowadzenie działalności w Islandii (działalność na zasadach zagranicznych towarzystw ubezpieczeniowych),

– posiadać paszport o okresie ważności wynoszącym co najmniej 90 dni i przekraczającym przewidywany okres ważności dokumentu pobytowego;

-Zatwierdzenie członka rodziny w Islandii zanim wniosek o pozwolenie na pobyt zostanie złożone

Nie możesz:

 

– być w związku małżeńskim lub konkubinacie z drugim rodzicem dziecka,

-podjąć pracy do czasu uzyskania pozwolenia na pobyt i pracę.

-pracować dla innego pracodawcy niż ten, na który przyznano pozwolenie na pracę,

– Mając pozwolenia na pobyt na Islandii nie możesz być poza granicami kraju dłużej niż 90 dni na każde 12 miesięcy, mając pozwolenie na pobyt na Islandii.

Wniosek o zezwolenie na pobyt (i zezwolenie na pracę, jeśli dotyczy) i inne dokumenty uzupełniające, składa Dyrekcja ds. Imigracji lub komisarzy okręgowych poza obszarem stołecznym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Imigracyjnego

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody