• Urlop rodzicielski to bezpłatny urlop, które każde z rodziców może wziąć po to aby rodzic mógł poświęcić opiekę nad swoim dzieckiem od 13 tygodni do 8rokużycia dziecka dziecku. Urlop rodzicielski można wykorzystać za jednym razem, podzielić na krótsze okresy lub skrócić czas pracy. Rodzice nie mogą przenosić tego prawa między sobą, więc jeden rodzic korzysta z prawa do urlopu rodzicielskiego.
  • Pracodawca musi zostać powiadomiony o podjęciu urlopu rodzicielskiego nie później niż 6 tygodni przed rozpoczęciem urlopu.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody