W Islandii obowiązuje jedno prawo małżeńskie i dotyczą one w równym stopniu mężczyzn i kobiet, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn

Oznacza to, że wszystkie osoby fizyczne są objęte jednym i tym samym prawem małżeńskim, co oznacza, że kapłani i szefowie zarejestrowanych organizacji religijnych mogą udzielać ślubu osobom tej samej płci.

Rodzina

składa się z dziecka lub dzieci oraz rodziców biologicznych dziecka lub dzieci.

Samotny rodzic

Mówimy o samotnym rodzicu wtedy, gdy mężczyzna lub kobieta mieszka samotnie z dzieckiem lub dziećmi.

Rodzina przybrane

składa się z dziecka lub dzieci, rodzica biologicznego i rodzica zastępczego/ konkubenta, który przyjmuje rolę rodzicielską. Często zarówno rodzic, jak i przybrany rodzic mają dzieci osobno, w takim przypadku dzieci stają się dla siebie rodzeństwem przybranym. Kiedy rodzice mają takie dzieci razem, obraz rodziny może być bardzo zróżnicowany.

Rodzina zastępczych

W rodzinach zastępczych rodzice opiekują się niebiologicznymi dziećmi, przez dłuższy lub krótszy okres.

Rodzin adopcyjna

Rodziny adopcyjne to rodziny, w których adoptowano dziecko lub dzieci.

Homoseksualiści

Homoseksualiści w małżeństwie lub zarejestrowanym konkubinacie mogą adoptować dzieci i mieć dzieci poprzez sztuczne zapłodnienie, jeżeli spełniją warunki do adopcji dziecka, i mają takie same prawa jak inni rodzice, jeśli mieli dzieci wcześniej.

Przemoc w rodzinie jest zabroniona przez prawo.

przemocy Fizycznej ani psychicznej Nie można stosować wobec małżonka lub dzieci,

Przemoc w domu można zgłosić na policję.

W przypadku znęcania się nad dziećmi powinieneś odwołać się do Urzędu ds. OCHRONY PRAW DZIECKA lub policji.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody