Rodzin na Islandii mogą być różne i są normalną częścią społeczeństwa islandzkiego. Informacje na temat różnych typów rodzin na Islandii.

W Islandii obowiązuje jedno prawo małżeńskie, które odnosi się w równym stopniu do mężczyzn i kobiet, dwóch kobiet i dwóch mężczyzn. Ogólne informacje na temat zagadnień związanych z małżeństwem i wspólnym pożyciem.

Ogólne informacje na temat rozwodu i procesu, który należy załatwić w przypadku ubiegania się o rozwód.

Informacje dla samotnych rodziców na temat świadczeń alimentacyjnych, zasiłków na dzieci i innych.

Podstawowe informacje o usługach społecznych. Usługi socjalne to usługa świadczona przez gminy mieszkańcom, na przykład osobom starszym, osobom niepełnosprawnym i osobom w niekorzystnej sytuacji.

Informacje o prawach LGBTQ+

Informacje o tym, gdzie można uzyskać poradę w przypadku problemów między dziećmi i rodzicami lub między rodziną a osobami zewnętrznymi.

Informacje na temat praw dzieci, ochrony dzieci i dobrostanu dzieci do dwunastego roku życia.

Informacje na temat dziennej opieki do dzieci, gdzie można uzyskać informacje o aktualnych praktykach w całym kraju.

Informacje o przedszkolach i sposobie ubiegania się o miejsce w przedszkolu.

Informacje o prawach i obowiązkach dzieci i młodzieży w wieku 13-18 lat.

Informacje o prześladowaniu. Informacje dla osób dotkniętych.

Informacje na temat wszystkiego, co dotyczy urlopu macierzyńskiego / ojcowskiego.

Informacje o alimentach, kwotach alimentacyjnych i innych.

Informacje na temat zasiłków rodzinnych, kiedy są wypłacane i komu przysługują.

Informacje o Fundacji pomocy macierzyńskiej, grantach żywieniowych i innych.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody