Pomoc Gminy

  • Gminy są prawnie zobowiązane do udzielenie pomocy swoim mieszkańcom tak aby Ci nie znaleźli się w sytuacji, w której nie są oni w stanie poradzić sobie z zaistniałą trudną sytuacją.
  • Komisja do usług socjalnych lub rada miejska świadczą usługi oraz obowiązkowo doradztwo socjalne
  • Osoby fizyczne potrzebujące pomocy powinny zacząć od szukania pomocy w siedzibie swojej gminy, jeżeli zajdzie taka potrzeba zanim zaczną szukać pomocy w innych instytucjach. Jeżeli podanie o uzyskanie pomocy zostanie odrzucone można odwołać się od tego wniosku do Komisji ds. Socjalnych w okresie 4 tygodni od otrzymania orzeczenia.
  • Osoby fizyczne nieposiadające prawa do otrzymania pomocy finansowej z gminy mogą szukać pomocy w innych instytucjach bądź stowarzyszeniach (lista organizacji podana poniżej)      
  • Mieszkańcy gmin to osoby zameldowanie na terenie podlegającym pod jurysdykcje danej gminy i nie ma żadnego znaczenie czy osoba jest obywatelem Islandii czy jest cudzoziemcem. Cudzoziemcy posiadają takie same prawa (tak długo jak posiadają miejsce zameldowania na terenie gminy) do usług świadczonych przez ośrodki gminne jak osoby pochodzenia islandzkiego.
  • Osoba, która przebywa lub planuje przebywać na Islandii 6 miesięcy lub dłużej powinna być tutaj zameldowana
  • Cudzoziemcy, którzy mają kłopoty finansowe lub społeczne, a nie posiadają zameldowania na Islandii mogą szukać pomocy w swojej ambasadzie bądź konsulacie sendiráðs eða ræðismanns.
  • Należy pamiętać, że uzyskana z gminy pomoc finansowa może mieć wpływ na podanie o pobyt stały, kartę stałego pobytu czy wniosek o obywatelstwo.
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody