Straż pożarna

Ważne jest, aby alarmy przeciwpożarowe były zamontowane i działały w naszych domach, a mieszkańcy mieli jasność, co zrobić, jeśli wybuchnie pożar. Aby zapobiec wypadkom lub zgonom z powodu pożaru, konieczne jest posiadanie wystarczającej ilości i odpowiednio ustawionych czujników dymu w domu. Trasy awaryjne muszą być dostępne, wystarczające i łatwe, sprzęt gaśniczy musi być obecny, należy pamiętać numer alarmowy 112.

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody