Jeśli osoba wejdzie w kontakt z substancjami niebezpiecznymi, toksycznymi roślinami lub lekami, skontaktuj się ze Ośrodkiem informacji toksykologicznej znajdującym się w szpitalu Landspítali.

Można dzwonić całą dobę, aby uzyskać informacje i instrukcje.

Numer telefonu: 543 2222

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody