Pozwolenie na pobyt ze względu na studia

Wszyscy, którzy mają obywatelstwo w krajach spoza EOG i EFTA i zamierzają pozostać na Islandii dłużej niż trzy miesiące, muszą posiadać pozwolenie na pobyt w Islandii.

Pozwolenie na pobyt studencki udzielane jest dla:

 

-osoby w wieku 18 lat lub starszej, która zamierza podjąć pełne studia na uniwersytecie w Islandii,

-doktorantów studiujących na zagranicznym uniwersytecie, który współpracuje z islandzką uczelnią,

-wymiany studenckiej w imieniu organizacji uznawanych na Islandii,

-staż w przypadkach, gdy praca w Islandii jest częścią studenckiego badania.

Zezwolenie na pobyt można otrzymać na okres do jednego roku. O zezwolenie na pobyt ze z powodu semestru zimowego należy złożyć najpóźniej do 1 czerwca, aby być pewnym, że wniosek zostanie przetworzona przed rozpoczęciem szkoły. Ze względu na semestr wiosenny wniosek należy złożyć nie później niż 1 listopada.

 

Pozwolenie na pobyt ze względu na studia nie jest przeznaczone dla osób, które zamierzają uczyć się w islandzkim liceum na własną rękę, uczęszczać na kurs języka islandzkiego lub studiować na zagranicznym uniwersytecie, a mieszkać na Islandii.

 

Pozwolenia studenckie przyznawane są na podstawie art. Ustawa o cudzoziemcach nr. 80/2016.

Możesz być uprawniony do ogólnej licencji studenckiej, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki, w tym:

-masz ukończone 18 lat,

-jesteś zapisany na islandzkim uniwersytecie na studia licencjackie, podyplomowe lub doktoranckie, jesteś doktorantem na zagranicznym uniwersytecie we współpracy z islandzkim uniwersytetem, jesteś studentem z wymiany lub jesteś na stażu w Islandii,

-możesz udowodnić, że możesz utrzymać się podczas pobytu,

-jesteś ubezpieczony w islandzkiej firmie ubezpieczeniowej (na warunkach towarzysta ubezpieczeniowego) lub zagranicznej firmie ubezpieczeniowej, która posiada licencję na prowadzenie działalności w Islandii (pod pozycją zagranicznych firm ubezpieczeniowych),

-nie odbyłeś wyroku za granicą w ciągu ostatnich 5 lat lub nie zostałeś skazany na kary dłuższe niż 3-miesięczny wyrok pozbawienia wolności zgodnie z prawem islandzkim,

-masz paszport z okresem ważności wynoszącym co najmniej 90 dni przekraczającym oczekiwany okres ważności dokumentu pobytowego.

 

Nie możesz:

-przybyć do kraju przed udzieleniem pozwolenia na pobyt, chyba że nie potrzebujesz wizy pobytowej (ale pozostaniesz w strefie Schengen przez łączne 90 dni w ciągu ostatnich 180 dni),

-pracować bez pozwolenia na pracę,

-pracować dla innego pracodawcy niż ten, na który przyznano pozwolenie na pracę,

-pracować więcej niż 15 godzin tygodniowo, chyba że praca jest częścią programu szkoleniowego lub odbywa się w oparciu o uzyskanie wiedzy zgodnie z programem nauczania, oraz

-przebywać poza granicami Islandii dłużej niż 90 dni przypadającym na każde 12-miesięcy w okresie obowiązywania licencji, w przeciwnym razie dokument pobytowy może zostać anulowany lub odwołany.

Wniosek o zezwolenie na pobyt (jeśli dotyczy również zezwolenie na pracę) i inne dokumenty uzupełniające, składa się w urzędzie imigracyjnym lub poza obszarem stołecznym u wojewody okręgowego.

 

Wnioskodawca, który nie potrzebuje wizy pobytowej, może pozostać w kraju, gdy wniosek jest składany i kiedy jest przetwarzany, o ile pobyt w strefie Schengen nie przekracza 90 dni. Na okres 180 dni.

 

Wnioskodawca, który potrzebuje wizy pobytowej, może nie być obecny w kraju w momencie składania wniosku i zostanie on odrzucony.

Jeżeli wnioskodawca nie spełnia tych warunków i warunków omówionych poniżej, dokument pobytowy zostanie odrzucony, a wnioskodawca musi opuścić kraj. Jeżeli wnioskodawca nie opuści kraju, może doprowadzić do wydalenia i nałożenia zakazu powrotu. Zakaz odzysku obejmuje zakaz powrotu do strefy Schengen na okres czasu lub co najmniej 2 lata.

 

Obowiązkiem wnioskodawcy jest ubieganie się o przedłużenie dokumentu pobytowego przynajmniej 4 tygodnie przed datą wygaśnięcia licencji. W takim przypadku wnioskodawca może pozostać na Islandii, podczas gdy wniosek o przedłużenie jest rozpatrywany przez Urząd Imigracyjny. Jeżeli przed upływem okresu ważności nie złożono wniosku o przedłużenie ważności dokumentu pobytowego, wniosek będzie rozpatrywany tak, jakby był pierwszym zezwoleniem, ale nie przedłużeniem. Wniosek otrzymany po upływie terminu ważności wcześniejszej licencji zostanie odrzucony, jeżeli wnioskodawca nie jest upoważniony do pozostania w kraju w trakcie rozpatrywania wniosku. Zobacz więcej na temat procesu składania wniosków i pozwolenia na pozostanie.

 

Zobacz dalsze informacje na temat pozwolenia na pobyt na studia w Urzędzie Imigracyjnym

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody