Dzieci w wieku 12 lat i młodsze nie powinny przebywać same poza domem po godzinie 20:00, chyba że towarzyszy im osoba dorosła. W okresie od 1 maja do 1 września mogą być poza godziną 22:00.
Wiek opiera się na roku urodzenia dziecka, a nie na dacie urodzenia.

Prawa dziecka

 • Dziecko ma prawo poznać oboje rodziców.
 • Obowiązkiem rodziców jest ochrona dziecka przed przemocą psychiczną i fizyczną oraz innymi zagrożeniami.
 • Dziecko powinno otrzymywać kształcenie zgodnie ze swoimi umiejętnościami i zainteresowaniami.
 • Rodzice powinni skonsultować się ze swoim dzieckiem przed podjęciem decyzji w sprawie jego spraw. Dziecko powinno mieć większą kontrolę, ponieważ staje się starsze i bardziej dojrzałe.
 • Wypadki w dzieciństwa są częste i dlatego obowiązkiem dorosłych jest mieć świadomość w jakim otoczeniu dziecko przebywa. Badając przyczyny wypadków, często ujawnia się, że wypadkowi można było zapobiec poprzez zachowanie bezpieczeństwa i edukację.
 • Numer do Urzędu Ochrony Praw Dziecka 112
 • Zapobieganie wypadkom dzieci na stronie internetowej Izby Lekarskiej
 • Ochrona Praw Dziecka i dobrobyt dziecka
 • Celem Urzędu Ochrony Praw dziecka jest zapewnienie dzieciom żyjącym w niedopuszczalnych lub zagrażającym ich zdrowiu i rozwojowi warunkach niezbędnej pomocy.
 • Prawo dotyczy wszystkich dzieci znajdujących się na terytorium państwa islandzkiego.
 • Organami ochrony dzieci są:
 • Oddziały Ochrony Praw dziecka znajdujące się w placówkach Gmin
 • Urząd Ochrony Praw Dziecka
Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody