Samkvæmt lögum eiga fatlaðir einstaklingar rétt til náms með viðeigandi stuðningi á öllum stigum skólakerfisins.
Þeir eiga líka rétt á starfsráðgjöf og aðstoð við að finna atvinnu við hæfi.

 

Fatlaðir einstaklingar geta sótt sér margs konar þjálfun og menntun til að auka lífsgæði og almenna lífsleikni, má þar nefna hæfingu, starfsþjálfun, háskólamenntun, símenntun, endurmenntun og fjarnám.

Atvinna

Vert að skoða

Lög og reglugerðir

 

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar