Add YourZgodnie z prawem osoby niepełnosprawne mają prawo do edukacji z odpowiednim wsparciem na wszystkich etapach edukacji. Mają także prawo do poradnictwa i pomocy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia. Heading Text Here

Edukacja
• Dzieci niepełnosprawne mają prawo do uczęszczania do przedszkola i szkoły podstawowej w gminie, w której mają stałe miejsce zamieszkania. Nauka powinna odbywać się ze specjalnym wsparciem. Na terenie Reykjaviku znajduje się specjalna szkoła dla niepełnosprawnych dzieci w wieku szkolnym.
• Uczniowie niepełnosprawni w szkołach średnich powinni, zgodnie z prawem, mieć dostęp do specjalistycznej pomocy. Wiele szkół średnich ma specjalne wydziały, programy nauczania zawodowego i inne kursy specjalnie zaprojektowane dla osób niepełnosprawnych.
• Ustawiczne centrum edukacji i wiedzy Fjölmenn oferuje różne kursy dla osób niepełnosprawnych i udziela porad na temat innych nauk we współpracy z ustawicznym ośrodkiem kształcenia Mímiru.
• Uniwersytet Islandii oferuje program dyplomów zawodowych w zakresie terapii rozwojowej. Rekrutacja odbywa się co dwa lata.

• Niepełnosprawni mają dostęp do różnych możliwości szkolenia i edukacji w celu podniesienia jakości życia i ogólnych umiejętności życiowych. Obejmują one szkolenie, szkolenie zawodowe, kształcenie uniwersyteckie, kształcenie ustawiczne, przekwalifikowanie i kształcenie na odległość.

Zatrudnienie
• Organizacja osób niepełnosprawnych na Islandii, wraz z grupami , stowarzyszeniami i władzami lokalnymi, zapewnia porady i informacje dotyczące edukacji i zatrudnienia dostępnych dla osób niepełnosprawnych.
• Zatrudnienie przy wsparciu Urzędu Pracy jest znaczącym czynnikiem zatrudnienia dla tych, którzy potrzebują pomocy w znalezieniu pracy w sektorze prywatnym.

 

Przydatne linki

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Organizacja osób niepełnosprawnych w Islandii

Szkoły wszystkich poziomów, island.is

Zakład ubezpieczeń społecznych

Studenci, island.is

Urząd Pracy

Prawa i regulacje

Ustawodawstwo, instytucje rządowe

Wielokulturowe Centrum Informacyjne
Tłumaczenia
Islandia
Administracja
Finanse
Praca
Rodzina
Zakwaterowanie
Wykształcenie
Zdrowie
112
Samochody