Mat á námi / menntun getur bætt stöðu fólks á vinnumarkaði, aukið möguleika á vinnu og hækkað laun.

Til þess að hægt sé að meta erlent nám þarf að leggja fram fullnægjandi gögn um það nám sem var stundað, meðal annars afrit af prófskírteini, ásamt þýðingum sem eru unnar af löggiltum skjalaþýðendum. Þýðingarnar mega vera á ensku eða Norðurlandamáli.

Það sem þarf að koma fram er:

  1. Námsgreinar og lengd námsins í árum, mánuðum eða vikum.

  2. Starfsþjálfun ef hún er hluti af náminu.

  3. Starfsreynsla.

  4. Þau réttindi sem námið veitir í heimalandinu.

Sjá upplýsingar um viðurkenningu á námi á vefsíðunni Europass.is            

Sjá lista yfir löggilta skjalaþýðendur.   

Enic/Naric Íslandi

ENIC/NARIC Ísland sinnir mati á prófgráðum og námi sem lokið hefur verið erlendis. Skrifstofan sér einstaklingum, háskólum, vinnuveitendum, fagfélögum og öðrum hagsmunaaðilum fyrir upplýsingum um prófgráður, menntakerfi og matsferli. Matið felst í því a ð greina stöðu viðkomandi lokaprófs í því landi þar sem það var veitt og athuga til hvaða prófgráðu í íslenska menntakerfinu hægt er að bera það saman við. Ekki er greitt fyrir þjónustu ENIC/NARIC Ísland.  
Hægt er að nálgast frekari upplýsingar á heimasíðu ENIC/NARIC Ísland.

Starfsréttindi

Erlendir ríkisborgarar sem flytja til Íslands þurfa að ganga úr skugga um að starfsréttindi þeirra erlendis frá séu gild á Íslandi ef þeir hyggjast starfa við þá grein sem þeir hafa menntað sig til.

  • Þeir sem hafa próf frá Norðurlöndum eða EES-svæðinu hafa yfirleitt réttindi sem eru gild á Íslandi, en þó getur verið nauðsynlegt að afla sér leyfis til starfa.
  • Þeir sem eru menntaðir í löndum utan EES-svæðisins þurfa nánast alltaf að láta meta réttindi sín hér á landi.
  • Viðurkenningin á aðeins við um starfsgreinar sem eru löggiltar (samþykktar) af íslenskum stjórnvöldum.

Sjá upplýsingar um mat og viðurkenningu á starfsmenntun eftir starfsgreinum á vefsíðunni Europass.is

  • Ef menntunin nær ekki yfir löggilta starfsgrein þá er það vinnuveitandinn sem metur hvort hún uppfylli skilyrði til ráðningar.
  • Það er mismunandi hvert á að senda umsóknir um mat á námi. Það fer meðal annars eftir því hvort viðkomandi komi frá landi innan EES eða ekki.
  • Einstök ráðuneyti meta nám í þeim greinum sem undir þau heyra. Þannig viðurkennir til dæmis velferðarráðuneytið menntun og prófskírteini einstaklinga í heilbrigðisgreinum.
Starfsheiti / ProfessionÁbyrgð stjórnvald / Competent AuthoritiesHeimilsfang /AddressVefslóð / Hyperlink 
 
1. vélstjóri (VS II) /                                        1. mate (VS II)Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
1. vélstjóri án takmarkana(VF iII) /              1. mate without limitationsInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
1. vélstjóri (VF IV) /                                      1. mate (VF IV)Innanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
ADR-réttindi /                                       Driver af dangerous goodsVelferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)Bíldshöfða 16, 110 Reykjavíkhttp://www.vinnueftirlit.is/ 
Aðstoðarlyfjafræðingur (fallið niður) / Assistant pharmacistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Aðstoðarmaður í brú /                            Ship’s deckhandInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Almennur heimilislæknir (Evrópulæknir) / General PractitionerHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Atvinnulækningar /                            Occupational MedicineHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Augnlækningar /                               OpthamologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Áfengis- og vímuvarnaráðgjafi /      Alchohol and Drug Addiction CounsellorHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Bakariðn /                                              BakingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Barnalækningar /                                     PaediatricsHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Barna- og unglingageðlækningar /                          Child PsychiatryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Barnaskurðlækningar /                      Paediatric SurgeryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Grunn læknaþjálfun /                                  Basic Medical TrainingHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Bæklunarskurðlækningar /            OrthopaedicsHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Bifreiðasali /                                  Automobile SalesmanAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6670 
Bifreiðasmiði /                                Autobody building and repairsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Bifvélavirkjun /                                            Auto mechanicsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Bílamálun /                                       Automotive spraypaintingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Blikksmiði /                                     TinsmithingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Blóðmeinafræði /                              General HaematologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Bókari /                                             AccountantAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/vidurkenndir-bokarar/ 
Bókasafnsfræðingur /                                     LibrarianMennta- og menningamálaráðuneytiðSölvhólsgata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.menntamalaraduneyti.is/starfsleyfi/bokasafns–og-upplysingafraedingar/ 
Bókband /                                      BookbindingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Brjóstholsskurðlækningar /                  Thoracic SurgeryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Byggingafræðingur /                      Construction EngineerAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Dómtúlkur og skjalaþýðandi /       Interpreter and TranslatorInnanríkisráðuneytið (Sýslumaðurinn á Hólmavík)Hafnarbraut 25, 510 Hólmavíkhttp://www.syslumenn.is/thjonusta/leyfi-og-loggildingar/loggilding-domtulka-og-skjalathydenda/ 
Dýralæknir /                                    Veterinary SurgeonAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/matvaeli-og-matvaelaoryggi/ 
Efnaskipta- og innkirlalækningar / EndocrinologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Feldskurður /                                      Furrier tradeAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Félagslækningar /                                Community MedicineHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Félagsráðgjafi /                                      Social workerHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Flugvélavirkjun /                                 Aircraft mechanicsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Fótaaðgerðafræðingur /                     PodiatristHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Framhaldsskólakennari /                     Teacher for secondary schoolsMenntamálastofnunVíkurhvarf 3, 203 Kópavogurhttps://mms.is/leyfisbref-leyfisveitingar 
Framreiðsluiðn /                                   WaitingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Fæðingar- og kvenlækningar /     Obstetrics and GynaecologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Geðlækningar /                                 PsychiatryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Geislafræðingur /                          Radiologic techologistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Geislagreining /                              Diagnostic RadiologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Geislalækningar /                            RadiologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Gigtarlækningar /                      RheumatologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Glerslípun og speglagerð /                   Glass cutting and mirror makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Grafískur hönnuður /                       Graphical designAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/anr-eydublod/loggilding-enabled.pdf 
Grunnskólakennari /                         Teacher for primary schoolsMenntamálastofnunVíkurhvarf 3, 203 Kópavogurhttps://mms.is/leyfisbref-leyfisveitingar 
Gull- og silfursmíði /                               Gold and silver smithingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Hagfræðingur /                                 EconomistAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6667 
Háttasaumur /                                        MillineryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Háls-, nef- og eyrnalækningar / OtorhinolaryngologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Hársnyrtiiðn /                                   HairdressingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Heilbrigðisfulltrúi /                               Health inspectorUmhverfis- og auðlindaráðuneytiðSkuggasundi 1, 150 Reykjavíkhttp://www.umhverfisraduneyti.is/ 
Hjartalækningar /                         CardiologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Hjúkrunarfræðingur /                       Registered nurseHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Hljóðfærasmíði /                           Instrument makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Hnykkir /                                       ChiropractorHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Húð- og kynsjúkdómalækningar / Dermato-venereologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Húsameistari /                                ArchitectAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Húsasmíði /                                     CarpentryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Húsgagnabólstrun /                     UpholsteryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Húsgagna- og innanhússhönnuður / Furniture and interior architect (designer)Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Húsgagnasmíði /                              Furniture makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Iðjuþjálfi /                                       Occupational therapistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Iðnfræðingur /                                   Industrial technicianAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Ísótópagreining /                               Nuclear MedicineHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Kjólasaumur /                           DressmakingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Kjötiðn /                                                  Meat processingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Klínísk lífefnafræði /                       Biological chemistryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Klínísk taugalífeðlisfræði /                 Clinical neurophysiologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Klæðskurður karla /                                  Men’s tailoringAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Klæðskurður kvenna /                            Ladies tailoringAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Kökugerð /                                             Cake makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Landslaghönnuður /                        Landscape architect (designer)Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Leikskólakennari /                                   Pre-school teacherMenntamálastofnunVíkurhvarf 3, 203 Kópavogurhttps://mms.is/leyfisbref-leyfisveitingar 
Leturgröftur /                                        EngravingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Lífeindafræðingur /                                Medical laboratory technologistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Ljósmóðir /                                               MidwifeHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Ljósmyndun /                                      PhotographyAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Lungnalækningar /                               Respiratory medicineHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Lyfjafræði /                                    PharmacologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Lyfjafræðingur /                                PharmacistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Lyfjatæknir /                                  Pharmacological assistantHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Lyflækningar /                                      General (internal) medicineHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Lýtalækningar /                                      Plastic surgeryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Læknaritari /                                             Medical secretaryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Löggiltur endurskoðandi /                     AuditorAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/malaflokkar/felagarettur-endurskodendur-og-arsreikningar/endurskodendaskra/ 
Löggiltur fasteignasali /                         Real estate AgentAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Sýslumaðurinn í Kópavogi)Dalvegi18, 201 Kópavogurhttp://www.syslumenn.is/embaettin/embaetti-og-umdaemi/syslumadurinn-a-hofudborgarsvaedinu/ 
Matartæknir /                                            Diet cookHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Matreiðsla /                                           CookingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-namierlendis- 
Matvælafræðingur /                                  Food scientistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Málaraiðn /                                          House paintingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Málmsteypa /                                       Metal castingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Málmsuða /                                           Metal weldingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Meltingarlækningar /              GastroenterologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Mjólkuriðn /                                           Dairy processingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Mótasmiði /                                           Mould makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Múraraiðn /                                         MasonryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Myndskurður /                                        CarvingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Náms- og starfsráðgjafi /               Guidance CounsellorMennta- og menningamálaráðuneytiðSölvhólsgata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.menntamalaraduneyti.is/starfsleyfi/nams–og-starfsradgjafar/ 
Náttúrufræðingur i heilbrigðisþjónustu /   Biologist in a specialized health institutionHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Netagerð /                                               Net makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Niðurjöfnunarmaður sjótjóns /              Average adjusterInnanríkisráðuneytiðSölvhólsgata 7, 150 Reykjavíkhttp://www.innanrikisraduneyti.is/ 
Nýrnalækningar /                                 Reneal diseasesHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Næringarfræðingur /                          NutritionistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Næringarráðgjafi /                                DieticianHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Næringarrekstrarfræðingur /                   Food technicianHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Ofnæmislækningar /                        AllergologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Orku- og endurhæfingarlækningar / PhysiotherapiHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Osteópati /                                         OsteopathHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Ónæmisfræði /                              ImmunologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Pípulagnir /                                        PlumbingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Prentsmíð /                                        Graphical designAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Prentun /                                                   PrintingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Rafeindavirkjun /                                  EletronicsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)Stórhöfða 27, 110 Reykjavíkhttp://www.rafnam.is/ 
Raffræðingur /                                       Master EletricianAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Rafveituvirkjun /                                    Eletricity distributionAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)Stórhöfða 27, 110 Reykjavíkhttp://www.rafnam.is/ 
Rafvélavirkjun /                                 Electro-mechanicsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)Stórhöfða 27, 110 Reykjavíkhttp://www.rafnam.is/ 
Rafvirkjun /                                      Electricity installationAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Fræðsluskrifstofa rafiðnaðarins)Stórhöfða 27, 110 Reykjavíkhttp://www.rafnam.is/ 
Rennismíði /                                            Metal turningAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Réttindi á byggingakrana /                    Crane operatorVelferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)Bíldshöfða 16, 110 Reykjavíkhttp://www.vinnueftirlit.is/ 
Réttindi á gaffallyftara /                          Fork lift truck operatorVelferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)Bíldshöfða 16, 110 Reykjavíkhttp://www.vinnueftirlit.is/ 
Sálfræðingur /                                      PsychologistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Símsmíði /                        Telecommunications technicsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Sjóntækjafræðingar /                             OpticianHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Sjúkraflutningamaður /                     Emergency medical technicianHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Sjúkraliði /                                          Licensed practical nurseHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Sjúkranuddari /                                    Massage therapistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Sjúkraþjálfari /                                 PhysiotherapistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Skipa- og bátasmíði /                              Ship and boat buildingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Skipstjóri á fiskiskipi 1. stíg /         Skipper on a fishing vessel 1. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Skipstjóri á fiskiskipi 2. stíg /             Skipper on a fishing vessel 2. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Skipstjóri á kaupskipi 2. stíg /                   Skipper on a fishing merchant vessel 2. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Skipstjóri á kaupskipi 3. stíg /        Skipper on a merchant vessel 3. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Skipstjóri á varðskipi 4. stíg /          Captain of the Coast Guard 4. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Skipulagsfræðingur /                               PlannerAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Skósmíði /                                      ShoemakingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Skrúðgarðyrkja /                          Landscape gardeningAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Skurðlækningar /                              General SurgeryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Smitsjúkdómar /                         Communicable DiseasesHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Snyrtifræði /                                          Beauty therapyAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Stálskipasmíði /                                      Steel shipbuildingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Stálvirkjasmíði /                                        Steel constructionAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Steinsmíði /                                              Stone masonryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Stoðtækjafræðingur /                         Orthodist and prosthetistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Stýrimaður á fiskiskipi 1. stíg /        Skipper fishing fleet 1. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Stýrimaður á fiskiskipi 2. stíg /            Deck Officer fishing fleet 2. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Stýrimaður á kaupskipi/varðskipi 2. stíg / Deck Officer merchant marine/Coast Guard 2. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Stýrimaður á kaupskipi/varðskipi 3. stíg / Deck Officer merchant marine/Coast Guard 3. gradeInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Svæfinga- og gjörgæslulæknisfræði / AnaestheticsHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Sýklafræði /                                   Microbiology-bacteriologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Söðlasmíði /                                            SaddleryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Talmeinafræðingur /                                Speech therapistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Tannfræðingur /                                      Dental hygienistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Tannlæknir /                                            Dental Practitioner (basic dental training)Heilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Tannsmíði /                                                 Dental technicsHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Tanntæknir /                                                Dental assistantHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Taugalækningar /                                 NeurologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Taugaskurðlækningar /                   Neurological SurgeryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Tæknifræðingur /                                       EngineerAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Tölvunarfræðingur /                            Computer scientistAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Úrsmíði /                                                Watch makingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Útfararstjóri /                                       UndertakerAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Vátryggingamiðlari /                           Insurance IntermediaryAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.fme.is/ 
Vefjameinafræði /                             Pathological AnatomyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Veggfóðrun /                                             Wall-papering and floor layingAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Verðbréfamiðlari /                               Securities BrokerAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Verkfræðingur /                                Chartered engineerAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Vélavörður (VV) /                                    Engine OperatorAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Vélvirkjun /                                            Industrial mechanicsAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið (Iðan)Vatnagörðum 20, 104 Reykjavíkhttp://idan.is/nams-og-starfsradgjof/mat-og-vidurkenning-a-nami-erlendis 
Viðskiptafræðingur /                                  BSc in Business AdministrationAtvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytiðSkúlagata 4, 101 Reykjavíkhttp://www.atvinnuvegaraduneyti.is/verkefni/leyfisveitingar/upplysingar-um-leyfi/nr/6683 
Vinnuvélaréttindi /                                     Road/street works operatorVelferðarráðuneytið (Vinnueftirlitið)Bíldshöfða 16, 110 Reykjavíkhttp://www.vinnueftirlit.is/ 
Yfirvélstjóri ótakmarkað (VF I) /                      Chief Mate without limitationsInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Yfirvélstjóri (VF II) /                                    Chief MateInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Yfirvélstjóri (VS I) /                                   Chief MateInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Yfirvélstjóri (VS III) /                                 Chief MateInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Yfirvélstjóri (Vvy) /                                    Chief MateInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/siglingar/skirteini-og-nam/skirteini/atvinnuskirteini/ 
Þroskaþjálfi /                                     Development therapistHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Þvagfæraskurðlækningar /                        UrologyHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Æðaskurðlækningar /                         Vascular SurgeryHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Ökukennari /                                              Driving instructorInnanríkisráðuneytið (Samgöngustofa)Ármúla 2, 108 Reykjavíkhttp://www.samgongustofa.is/umferd/nam-og-rettindi/skirteini-og-rettindi/okukennararettindi/ 
Öldrunarlækningar /                           GeriatricsHeilbrigðisráðuneytið (Embætti landlæknis)Barónsstíg 47, 101 Reykjavíkhttp://www.landlaeknir.is/um-embaettid/umsoknir/ 
Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar