Dvalarleyfi fyrir maka eða sambúðarmaka

Allir þeir sem eru með ríkisborgararétt í löndum utan EES og EFTA og ætla að vera á Íslandi lengur en í þrjá mánuði þurfa að hafa dvalarleyfi hér á landi.

Dvalarleyfið er veitt einstaklingi sem ætlar að flytjast til landsins til að búa með maka eða sambúðarmaka sínum hér á landi. Skilyrði er að maki eða sambúðarmaki sé íslenskur eða norrænn ríkisborgari, erlendur ríkisborgari með ótímabundið dvalarleyfi eða með tímabundið dvalarleyfi á grundvelli starfs sem krefst sérfræðiþekkingar, fyrir íþróttafólk, sem foreldri¸ á grundvelli alþjóðlegrar verndar, mannúðarsjónarmiða, sérstakra tengsla við landið eða framhaldsnáms.

Ákveðin sérskilyrði gilda fyrir fjölskyldusameiningu við einstaklinga sem hafa dvalarleyfi hér á landi á grundvelli alþjóðlegrar verndar, mannúðarsjónarmiða, sérstakra tengsla eða dvalarleyfi sem foreldri. Viðkomandi einstaklingur sem sótt er um að sameinast hér á landi þarf að hafa starfað eða stundað nám á Íslandi í löglegri dvöl síðustu 4 ár fyrir framlagningu umsóknar (nema undaþága eigi við).

Þú gætir átt rétt á dvalarleyfi sem maki eða sambúðarmaki ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum

 • þú ert eldri en 18 ára,
 • varst 18 ára eða eldri þegar stofnað var til hjúskapar eða sambúðar,
 • ert í hjúskap, eða í sambúð sem hefur varað lengur en 1 ár,
 • átt maka eða sambúðarmaka sem er búsettur hér á landi og er íslenskur eða norrænn ríkisborgari, eða erlendur ríkisborgari með ótímabundið dvalarleyfi eða erlendur ríkisborgari sem dvelst hér á grundvelli dvalarleyfis sem talið er upp hér að ofan,
 • hjúskapur uppfyllir skilyrði til skráningar samkvæmt lögheimilislögum,
 • munt hafa fasta búsetu á sama stað og maki þinn eða sambúðarmaki,
 • getur sýnt fram á að þú getir framfleytt þér á dvalartíma,
 • ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
 • hefur ekki afplánað refsingu erlendis á síðustu 5 árum eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum,
 • maki þinn hefur ekki á síðustu 5 árum hlotið dóm eða verið látinn sæta öryggisráðstöfunum (nema undanþága eigi við),
 • átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis, og
 • samþykki fjölskyldumeðlims hér á landi fyrir útgáfu leyfis liggur fyrir.

Þú mátt ekki

 • hafa stofnað til hjúskapar eða sambúðar til málamynda (þ.e. í öðrum tilgangi en til samvistar við maka, t.d. í þeim einum tilgangi að afla dvalarleyfis hér á landi),
 • hafa verið í sambúð í skemmri tíma en 1 ár ef þú sækir um sambúðarmakaleyfi,
 • byrja að vinna fyrr en dvalar- og atvinnuleyfi hefur verið veitt, nema þú sért maki eða sambúðarmaki íslensks ríkisborgara en þá þarftu ekki að sækja um atvinnuleyfi (athugaðu þó að sambúðarmaki íslensks ríkisborgara má ekki byrja að vinna fyrr en dvalarleyfi hefur verið veitt),
 • vinna fyrir annan atvinnurekanda en þann sem atvinnuleyfið var veitt til,
 • vera lengur frá Íslandi en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

Umsókn um dvalarleyfi og atvinnuleyfi (ef við á) og önnur fylgigögn skulu lögð fram hjá Útlendingastofnun eða sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins.

. Makar og sambúðarmakar mega vera staddir á landinu þegar umsókn er lögð fram ef þeir byggja rétt sinn á aðila sem talin er upp hér að ofan nema maki/sambúðarmaki námsmanns ef hann er áritunarskyldur.

Það er á ábyrgð umsækjanda að sækja um endurnýjun dvalarleyfis a.m.k. 4 vikum áður en gildistími leyfis rennur út. Sé það gert er umsækjanda heimilt að dvelja á Íslandi á meðan umsókn um endurnýjun er til vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sé ekki sótt um endurnýjun dvalarleyfis áður en gildistími rennur út verður farið með umsókn eins og um fyrsta leyfi sé að ræða en ekki endurnýjun. Umsókn sem berst eftir að gildistími eldra leyfis er útrunninn verður synjað ef umsækjandi hefur ekki heimild til að dvelja á landinu meðan umsókn er til vinnslu. Sjá nánar um feril umsókna og heimild til dvalar.

Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Útlendingastofnunar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar