Með umsókn um dvalarleyfi á Íslandi eiga þeir sem kom frá löndum utan EES svæðisins, að utanskildum Bandaríkjunum, Kanada, Sviss, Ástralíu og Nýja Sjálandi, að skila inn heilbrigðisvottorði til Útlendingastofnunar.

Mikilvægt er að útlendingar fari í læknisskoðun um leið og komið er til landsins. Þetta á sérstaklega við um þá sem ætla út á land, því læknisskoðun vegna dvalarleyfis fer yfirleitt fram á stofnunum sem eru staðsettar í Reykjavík.

Heilbrigðisvottorð fæst að undangenginni læknisskoðun á Íslandi eða hafi umsækjendur um atvinnu- og dvalarleyfi fullgilt erlent læknisvottorð, að mati íslensks læknis og vottorðið er yngra en þriggja mánaða, þarf viðkomandi ekki að fara í læknisrannsókn hér á landi.

Læknisskoðunin er til þess að hægt sé útiloka ýmsa smitsjúkdóma, til dæmis berkla og lifrarbólgu, svo og sjúkdóma af völdum sníkjudýra í meltingarvegi, sem algengir eru sumstaðar erlendis en aftur á móti sjaldgæfir hér á landi.

Auk læknisskoðunar er yfirleitt tekin blóð- og þvagprufa, röntgenmynd af lungum, gert berklapróf og beðið um saursýni.

Miklu skiptir að fá greiningu og lækningu ef sjúkdómar eru fyrir hendi. Ef sjúkdómur greinist veitir spítalinn meðferð og lyf.

Vinnuveitandinn, eða sá sem sækir um dvalarleyfið, greiðir fyrir læknisskoðunina. Ef vinnuveitandi óskar sérstaklega eftir læknisrannsókn þá á hann að greiða fyrir hana sjálfur.

Að lokinni læknisskoðun sendir læknir staðfestingarbréf til Útlendingastofnunar.

Læknisskoðun fyrir fullorðna fer fram á Göngudeild sóttvarna á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, og fyrir börn á Göngudeild smitsjúkdóma á Barnaspítala Hringsins við Hringbraut. Einnig er hægt að leita til Heilsuverndar, Álfheimum 74 í Reykjavík.

Í undantekningartilfellum má læknisskoðun vegna dvalarleyfis fara fram á öðrum heilsugæslustöðvum en nauðsynlegt er að það sé gert í samráði við áðurnefndar stofnanir. Best er því að hafa samband við stofnanirnar í Reykjavík, þar sem tímapantanir fara fram, og biðja um upplýsingar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar