Dvalarleyfi vegna náms

Allir þeir sem eru með ríkisborgararétt í löndum utan EES og EFTA og ætla að vera á Íslandi lengur en í þrjá mánuði þurfa að hafa dvalarleyfi hér á landi.

Dvalarleyfi vegna náms eru veitt fyrir:

 • einstakling 18 ára eða eldri, sem ætlar að stunda fullt nám við háskóla hér á landi,
 • doktorsnema við erlendan háskóla sem er í samstarfi við íslenskan háskóla,
 • skiptinema á vegum viðurkenndra skiptinemasamtaka,
 • starfsnema í þeim tilvikum þar sem starf á Íslandi er hluti náms viðkomandi.

Dvalarleyfið má veita allt að einu ári. Sækja þarf um dvalarleyfi vegna haustannar í síðasta lagi 1. júní til að tryggt sé að leyfi verði afgreitt áður en skólahald hefst. Vegna vorannar þarf umsókn að hafa borist eigi síðar en 1. nóvember.

Dvalarleyfi vegna náms er ekki fyrir einstakling sem ætlar að stunda nám í íslenskum framhaldsskóla á eigin vegum, sækja íslenskunámskeið eða stunda nám við erlendan háskóla og dvelja á Íslandi á eigin vegum.

Námsmannaleyfi eru veitt á grundvelli 65. gr. laga um útlendinga nr. 80/2016.

 –

Þú gætir átt rétt á almennu námsmannaleyfi ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum:

 • þú ert eldri en 18 ára,
 • þú ert skráð(ur) í fullt nám við íslenskan háskóla í grunn-, framhalds- eða doktorsnám, ert doktorsnemi við erlendan háskóla í samstarfi við íslenskan háskóla, ert skiptinemi, eða ert í starfsnámi á Íslandi,
 • þú getur sýnt fram á að þú getir framfleytt þér sjálf(ur) á dvalartíma,
 • þú ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
 • þú hefur ekki afplánað refsingu erlendis á síðustu 5 árum eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum, og
 • þú átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis.
    –

Þú mátt ekki:

 • koma til landsins áður en dvalarleyfið hefur verið veitt, nema þú þurfir ekki vegabréfsáritun (en þá má aðeins dveljast 90 daga samfellt á Schengen-svæðinu á sl. 180 daga tímabili),
 • vinna án atvinnuleyfis,
 • vinna fyrir annan atvinnurekanda en þann sem atvinnuleyfið var veitt til,
 • vinna meira en 15 klukkustundir á viku nema vinnan sé hluti af náminu eða fari fram í námsleyfi samkvæmt námsskrá, og
 • vera lengur frá landinu en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

Umsókn um dvalarleyfi (og atvinnuleyfi, ef við á) og önnur fylgigögn skulu lögð fram hjá Útlendingastofnun eða sýslumönnum utan höfuðborgarsvæðisins.

Umsækjandi sem ekki er áritunarskyldur má vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram og þegar hún er til vinnslu, svo lengi sem dvöl á Schengen-svæðinu fer ekki yfir 90 daga á sl. 180 daga tímabili. 

Umsækjandi sem er áritunarskyldur má ekki vera staddur á landinu þegar umsókn er lögð fram. Slíkri umsókn verður synjað. 

Ef umsækjandi uppfyllir ekki þessi skilyrði og þau skilyrði sem fjallað er um neðar verður dvalarleyfi synjað og umsækjandi þarf að yfirgefa landið. Yfirgefi umsækjandi ekki landið getur það leitt til brottvísunar og endurkomubanns. Endurkomubann felur í sér bann við endurkomu á Schengen-svæðið um ákveðinn tíma eða að lágmarki 2 ár.

Það er á ábyrgð umsækjanda að sækja um endurnýjun dvalarleyfis a.m.k. 4 vikum áður en gildistími leyfis rennur út. Sé það gert er umsækjanda heimilt að dvelja á Íslandi á meðan umsókn um endurnýjun er til vinnslu hjá Útlendingastofnun. Sé ekki sótt um endurnýjun dvalarleyfis áður en gildistími rennur út verður farið með umsókn eins og um fyrsta leyfi sé að ræða en ekki endurnýjun. Umsókn sem berst eftir að gildistími eldra leyfis er útrunninn verður synjað ef umsækjandi hefur ekki heimild til að dvelja á landinu meðan umsókn er til vinnslu. Sjá nánar um feril umsókna og heimild til dvalar

Sjá nánar um dvalarleyfi vegna náms á vef Útlendingastofnunar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar