Dvalarleyfið er veitt barni yngra en 18 ára ef foreldri þess er búsett hér á landi og er:

 • íslenskur ríkisborgari,
 • norrænn ríkisborgari,
 • erlendur ríkisborgari með ótímabundið dvalarleyfi,
 • erlendur ríkisborgari með tímabundið dvalarleyfi
 • sem sérfræðingur,
 • sem íþróttamaður,
 • sem maki eða sambúðarmaki,
 • sem námsmaður í framhaldsnámi,
 • á grundvelli alþjóðlegrar verndar,
 • á grundvelli mannúðarsjónarmiða eða
 • vegna sérstakra tengsla við landið.

Skilyrði er að barnið sé í forsjá og á framfæri þess aðila sem það leiðir rétt sinn af og að barnið muni búa hjá forsjárforeldri.

Forsjáraðili sem ekki er líffræðilegt foreldri barns á ekki rétt á dvalarleyfi fyrir barnið nema forsjáraðili hafi jafnframt ættleitt barnið. Ættleiðingu þarf að vera lokið áður en umsókn er lögð fram og hún þarf að vera gerð í samræmi við íslensk lög. Ef einstaklingur búsettur hér á landi ætlar að ættleiða barn erlendis, þarf forsamþykki sýslumanns fyrir henni, sbr. lög um ættleiðingar nr. 130/1999.

Þú gætir átt rétt á dvalarleyfi sem barn ef öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt, ásamt fleirum

 • þú ert yngri en 18 ára,
 • átt foreldri sem búsett er hér á landi og er íslenskur eða norrænn ríkisborgari eða erlendur ríkisborgari með ótímabundið dvalarleyfi eða á grundvelli dvalarleyfis sem talið eru upp hér að ofan,
 • ert í forsjá og á framfæri foreldris þíns sem býr hér á landi,
 • forsjárforeldri, einn eða fleiri, samþykkja að þú fáir dvalarleyfi hér á landi,
 • ert sjúkratryggð(ur) hjá íslensku tryggingafélagi (undir liðnum vátryggingafélög) eða erlendu tryggingafélagi sem hefur starfsleyfi á Íslandi (undir liðnum erlend vátryggingafélög),
 • hefur ekki afplánað refsingu erlendis frá 15 ára aldri eða verið dæmd(ur) til lengri refsingar en sem samsvarar 3 mánaða fangelsi samkvæmt íslenskum lögum,
 • ef foreldri/forsjáraðili hefur ekki á síðustu 5 árum hlotið dóm eða verið látinn sæta öryggisráðstöfunum (nema undanþága eigi við),
 • átt vegabréf þar sem gildistími er minnst 90 dagar umfram áætlaðan gildistíma dvalarleyfis.

Þú mátt ekki

 • vera eldri en 18 ára þegar leyfið er veitt, nema ef sótt er um endurnýjun dvalarleyfis (og þá er skilyrði að þú sér í námi eða vinnu og búir hjá foreldri),
 • vera í hjúskap eða sambúð við endurnýjun dvalarleyfis,
 • vera lengur frá Íslandi en 90 daga á hverju 12 mánaða tímabili á meðan leyfið er í gildi, annars getur dvalarleyfið verið fellt niður eða afturkallað.

Sjá nánari upplýsingar á vefsíðu Útlendingastofnunar.

Fjölmenningarsetur
Túlkun
Ísland
Stjórnsýsla
Fjármál
Atvinna
Fjölskylda
Húsnæði
Menntun
Heilsa
112
Bílar